УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДЭЛГЭЦИЙН БҮТЭЭЛНОМ ГАРЫН АВЛАГА ЗӨВЛӨМЖ

 

Холбоос       

Хандалтын үзүүлэлт

Өнөөдөр:
Энэ 7 хоног:
Энэ сард:
Нийт хандалт:
235
1094
13677
511776

Таны IP: 23.22.240.119

.....

АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

1.1.1. Оновчтой бодлого, төлөвлөлт, хамтын тасралтгүй үйл ажиллагааны үр дүнд боловсролын ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг жигд  сайжруулах.

1.1.2. Хүний нөөцийн чадавхи, удирдлагын манлайллыг сайжруулж, боловсролын салбарын боловсон хүчний ёс зүйн манлайллыг хөгжүүлэх.

1.1.3. Стандартад суурилсан боловсролын шинэчлэл, сургалтын нээлттэй хөтөлбөрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, багшийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх.

1.1.4. Суралцагчдын сурч хөгжих, эсэн мэнд амьдрах, оролцох, хамгаалагдах эрхийг хангасан “Хүүхдэд ээлтэй” боловсролын үйлчилгээг хөгжүүлэх.

1.1.5. Багшид тавигдах шаардлагын цөмд хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын бүтээлч технологи, арга зүйг эзэмшин, хөгжүүлэх хандлагын өөрчлөлтийг авч үзэх.

1.1.6. Боловсролын салбарын үйл ажиллагаанд хандах иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, түншлэлийн хүрээг өргөжүүлэх.

1.1.7. Төсвийн оновчтой төлөвлөлтийг хийж, гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулан хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР