УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДЭЛГЭЦИЙН БҮТЭЭЛНОМ ГАРЫН АВЛАГА ЗӨВЛӨМЖ

 

Холбоос       

Хандалтын үзүүлэлт

Өнөөдөр:
Энэ 7 хоног:
Энэ сард:
Нийт хандалт:
458
458
10707
565719

Таны IP: 54.162.121.80
 • слайд
  Нийтлэлийг үзсэн:
  4
 • video-news
  Нийтлэлийг үзсэн:
  8
 • Түгээмэл асуулт хариулт
  Нийтлэлийг үзсэн:
  6
 • Эрхэм зорилго
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Зорилт
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Чиг үүрэг

  АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  1.    Боловсролын  хөгжлийн бодлого, хууль тогтоомж, шийдвэрийг байгууллага, олон нийтэд сурталчилан таниулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургууль, цэцэрлэгт хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүй, удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх, тайлагнах.

  2.    Боловсролыг хөгжүүлэх орон нутгийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, нийтлэг зохицуулалтын асуудлаар аймаг, нийслэлийн засаг дарга шийдвэр гаргахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах.

  3.    Боловсролын стандарт, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, арга зүй, технологи хэрэгжүүлэхэд багш удирдах ажилтан, сурагчдыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөн туслах, эцэг эх болон олон нийтэд энэ чиглэлийн мэдээллээр үйлчлэх.

  4.    Хүүхдийн хоол, хүнсний хангамжийн норм, норматив, аюулгүй байдалд мэргэжлийн байгууллага, олон нийтийн тавих хяналтыг тогтмолжуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийг хүчирхийлэл, хорт зуршил, авто замын болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх, нийгмийн сөрөг үзэгдлээс хамгаалах үйл ажиллагааг арга зүйн удирдамж, зохицуулалтаар хангах.

  5.    Сургалтын байгууллагын болон хүний нөөцийн менежментийг сайжруулах, боловсролын чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд өмчийн бүх хэлбэрийн цэцэрлэг, сургуулийг нэгдсэн бодлого, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, зөвлөн туслах.

  6.    Сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамран сургах боломжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох.

  7.    Өмчийн бүх хэлбэрийн сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих, зөвлөн туслах, дэмжлэг үзүүлэх.

  8.    Орон нутагт элсэлтийн ерөнхий шалгалт, их, дээд сургуульд оюутан элсүүлэх ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, үр дүнд шинжилгээ хийх.

  9.    Орон нутгийн хөгжлийн бодлого,төлөвлөлт, бүс нутгийн онцлог, хүн амын нягтрал, хэтийн төлөв, цэцэрлэг, сургуулийн барилгын хүчин чадал, нөөцийг харгалзан цэцэрлэг, сургуулийн хамран үйлчлэх тойрог тогтоох, хэрэгжүүлэх арга зүйн удирдамж, зохицуулалтаар хангах, хяналт тавих.

  10. Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох  ажилтны сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан журамд заасны дагуу зохион байгуулах, үр дүнг ил тод, нээлттэй мэдээлэх.

  11. Өмчийн бүх хэлбэрийн сургуулийн сурагчийн дүрэмт хувцасны хангалтын байдал, загвар, хийц, чанарын асуудлаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг судлах, сургуулиудаас мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх.

  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Бүтэц
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Сурах бичиг
  Нийтлэлийг үзсэн:
  2
 • Шинэ мэдээ
  Нийтлэлийг үзсэн:
  8
 • АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАХИАЛГА
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Хугацаат ажлын гүйцэтгэл
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Зөв монгол хүүхэд
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Оюунлаг хөвсгөл хөтөлбөр
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Төсвийн талаарх мэдээлэл
  Нийтлэлийг үзсэн:
  17
 • Эцэг эх мэдээлэл
  Нийтлэлийг үзсэн:
  2
 • Эцэг эх боловсролын үнэмлэх
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Суралцагч
  Нийтлэлийг үзсэн:
  0
 • Багш нар
  Нийтлэлийг үзсэн:
  2
 • Технологийн сан
  Нийтлэлийг үзсэн:
  0
 • Сургууль
  Нийтлэлийг үзсэн:
  0
 • Хүүхдэд ээлтэй байдал
  Нийтлэлийг үзсэн:
  0
 • Нэвтрүүлэг
  Нийтлэлийг үзсэн:
  9
 • Шилэн данс
  Нийтлэлийг үзсэн:
  0
 • Аймгийн Засаг даргын ҮА-ны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
  Нийтлэлийг үзсэн:
  2
 • Холбоо барих
  Нийтлэлийг үзсэн:
  1
 • Цэцэрлэг
  Нийтлэлийг үзсэн:
  0