УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДЭЛГЭЦИЙН БҮТЭЭЛНОМ ГАРЫН АВЛАГА ЗӨВЛӨМЖ

 

Холбоос       

Хандалтын үзүүлэлт

Өнөөдөр:
Энэ 7 хоног:
Энэ сард:
Нийт хандалт:
513
513
10762
565774

Таны IP: 54.162.121.80

Багшлах эрх сунгуулах хүсэлт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн

захирлын 2014 оны 03 –р сарын 05-ны өдрийн

 А/16 дугаар тушаалын наймдугаар хавсралт

 

БАГШЛАХ ЭРХ СУНГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

 

Дэлгэрэнгүй

Багшлах эрх олгох сэргээх ажил байдлын тодорхойлолт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн

захирлын 2014 оны 03 –р сарын 05-ны өдрийн

 А/16 дугаар тушаалын зургаадугаар хавсралт

 

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ (СЭРГЭЭХ) АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Дэлгэрэнгүй

СӨБ-ын багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн

захирлын 2014 оны 03 –р сарын 05-ны өдрийн

 А/16 дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт

 

СӨБ-ЫН БАГШИД БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ийн багшид эрх олгуулах хүсэлт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн

захирлын 2014 оны 03 –р сарын 05-ны өдрийн

А/16 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

 

ЕБС-ИЙН БАГШИД БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

Дэлгэрэнгүй