УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДЭЛГЭЦИЙН БҮТЭЭЛНОМ ГАРЫН АВЛАГА ЗӨВЛӨМЖ

 

Холбоос       

Хандалтын үзүүлэлт

Өнөөдөр:
Энэ 7 хоног:
Энэ сард:
Нийт хандалт:
480
480
10729
565741

Таны IP: 54.162.121.80

Багшлах эрх сунгуулах хүсэлт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн

захирлын 2014 оны 03 –р сарын 05-ны өдрийн

 А/16 дугаар тушаалын наймдугаар хавсралт

 

БАГШЛАХ ЭРХ СУНГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

 

 

_______________________аймаг /хот/ ______________________сум /дүүрэг/-ын

_______________________________________________сургууль /цэцэрлэг (зур)

Одоогийн албан тушаал:______________________________________________

Ургийн овог:_____________________________________________

Эцэг (эх) – ийн нэр:_______________________________________

Өөрийн нэр:______________________________________________

Үндэс угсаа:____________Хүйс:_______ Регистрийн дугаар:_________________

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс ______________хот/аймаг (зур) – д зохион байгуулагдсан ____ жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад _____оны ____ сарын ____ өдрөөс эхлэн _____оны ____ сарын ____ өдрийг дуустал ______________ мэргэжлийн чиглэлээр хамрагдаж дүүргэсэн тул миний ______________ дугаартай багшлах эрхийн үнэмлэхийг сунгаж өгнө үү.

 

Хүсэлт гаргасан : ____________________/                 /

Утасны дугаар:________________________________

Цахим хаяг:___________________________________